BuJo, Elämänhallinta, Opiskelu

Läpi opiskelun bujoilemalla

“Tästä tulee vaan välivuosi sillä välin, kun mietin mitä elämältä oikeasti haluan”, hoin itselleni tultuani rekrytoiduksi nykyiseen työpaikkaani vuonna 2013. Sittemmin etenin uralla, ja nyt vuoden 2017 lähestyessä loppuaan havahduin seikkaan, että välivuoteni venyi odotettua pidemmäksi ajanjaksoksi. Jossain vaiheessa sisimmässä heräsi halu palata takaisin koulunpenkille, ja ajatus vain vahvistui, kun paras ystäväni irtisanoutui työstä ja lähti opiskelemaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkintoon suuntaavalle linjalle. Ystävä on motivoitunut opinnoistaan, ja minäkin sain kipinän ja opiskelumotivaatiota tätä kautta itselleni.

Kypsyttelin ajatusta opinnoista noin kuukauden ajan mielessäni (oikeasti olin prosessoinut ja pohtinut opintojen tekemistä jo parin vuoden ajan, mutta en uskonut tarpeeksi itseeni tai kognitiivisiin kykyihini), ja vihdoinkin sain otettua itseäni niskasta kiinni, surffattua avoimen yliopiston sivuille ja ilmoittauduttua kahdelle yhteensä seitsemän opintopisteen laajuiselle verkkokurssille. Normaalisti olisin sormi suussa ja pallo hukassa siitä, kuinka ilmoittautumisesta edetään opiskeluun, mutta ei hätää! Bullet Journal oli jo elämässäni, ja se pääsi myös opintokäyttöön sen lisäksi, että se toimii nyt jo kalenterina, muistilistoina ja erilaisina hyvinvoinnin mittareina.

Normaalisti olisin sormi suussa ja pallo hukassa siitä, kuinka ilmoittautumisesta edetään opiskeluun, mutta ei hätää! Bullet Journal oli jo elämässäni, ja se pääsi myös opintokäyttöön sen lisäksi, että se toimii nyt jo kalenterina, muistilistoina ja erilaisina hyvinvoinnin mittareina.

davYllä olevasta kuvasta näkyy, kuinka olen ajatellut seurata opintojen aikataulua. Listaan siihen lyhyesti opiskellun kirjallisuuden, oppimistehtävien valmistumispäivämäärät ja sen, missä ajassa olen kurssin suorittanut. Aikaisemmin opiskelutyylini on ollut paniikinomaista deadlinea edeltävänä iltana koheltamista, energiajuoman avulla hereillä pysymistä ja tuskaista tietokoneen näppäimistön hakkaamsta pikkutunneille saakka. Tällä kertaa otin opikseni, ja aloin aikatauluttaa ja jäsentää opintoja BuJon avulla. Usein suuremmat kokonaisuudet hahmottuvat, kun ne pilkkoo ensin pienempiin osiin – ihan kuten tenttikirjaakaan ei kannata lukea alusta saakka, vaan lukea ensin sisällysluettelo, selata kirja läpi ja pohtia, kuinka opiskeltavan materiaalin voisi sisäistää ja soveltaa käytännön elämään.

Tein omaan BuJoon siis osion opiskeluaikataulun jäsentämisen ja tavoitteiden toteutumisen checkpointiksi. Koska opiskelu on psyykkisesti kuormittavaa, tein myös oman aukeaman itsereflektioksi siitä, millainen olen oppijana, ja miten pidän itsestäni huolta nyt ja sitten, kun elämä koostuu useammista palasista. Omien opiskelutekniikoiden ja -taitojen tunteminen ja parantaminen ovat olennainen osa elinikäisen oppimisen prosessia, kun taas itsestään huolehtiminen antaa eväitä monen opiskelu-, työ- ja yksityiselämän hallintaan ja niiden laadun varmistamiseen.

Koska opiskelu on psyykkisesti kuormittavaa, tein myös oman aukeaman itsereflektioksi siitä, millainen olen oppijana, ja miten pidän itsestäni huolta nyt ja sitten, kun elämä koostuu useammista palasista.

davMinulle parhaiten toimivat oman oppimisen reflektoinnin rinnalla myös itsestä huolehtimisen näkymä, sillä persoonallisuuteni vaativat piirteet ja liika itsekriittisyys vaativat tasapainokseen hellyyttä ja suvaitsevaisuutta itseään kohtaan. Jollekin toiselle taas voi sopia hyvinkin tiukka opiskelunäkymä, joka voi koostua yhdestä aukemasta. Aukeaman yksi koostamismuoto, jota itsekin harkitsen, on seuraavanlainen:

  • To-do-lista aukeaman vasemmalla puolella
  • Deadlinet sen alla
  • Checkpointit ja tehdyt tehtävät oikealla sivulla
  • Itsestä huolehtimisen osio checkpointien alla

Ennen kuin ajatelma hahmottui, ehdin tehdä myös mind map -aukeaman sekä kurssikirjallisuusaukeaman. Nyt, kun katson näitä kahta kokonaisuutta, tulin siihen tulokseen että teen tämän eri tavalla ensi kuun näkymään jättämällä nämä kokonaan pois, sillä on selkeämpää tehdä mind mapit erilliseen vihkoon ja hakea kurssikirjallisuus netistä joko elektronisessa muodossa tai sitten kännykän nettiä hyödyntäen kirjastossa haahuillen.

Joka tapauksessa näidenkin sivujen tekeminen oli hyödyllistä, sillä se antoi alkusysäyksen kursseille, joita lähdin suorittamaan. Erityisesti mind map -sivu antoi tilaa pohtia kurssin sisältöä etukäteen ja verrata sen todellista sisältöä omiin odotuksiin. Onnekseni kurssisisältö ja omat odotukset siitä eivät poikenneet toisistaan kovinkaan paljon. Seuraavan kuukauden BuJo-merkintöihin sen sijaan aion omistaa joko yhden tai kaksi kokonaista aukeamaa oman oppimisprosessin reflektoimiseen sekä oman oppimistyylin kehittämiseen. Tänään ainakin opin esseetä koostaessani sen, että tiivistäminen on kultaa, rönsyily sen sijaan tie turmioon.

Toivotan jokaiselle oman elämänsä kaaoksen hallitsijalle antoisaa opiskelua tai elinikäistä oppimista työelämässä – opiskelu kun kannattaa aina, teki sen missä muodossa tahansa. Seuraava postaus tulee olemaan kevyempi katsaus bujoiluun, siinä nimittäin käsittelen erilaisia koristelumetodeja, muun muassa tarroja ja käsialoja. Käytännössä annan siis itselleni ja muille luvan lapsetusolotilaan, sillä jokainen meistä tarvitsee myös sitä puolta itsessään.

1 thought on “Läpi opiskelun bujoilemalla”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s